El passat 30 de novembre el Gran Consell, òrgan de govern de la Gran Logia Simbólica Española, va aprovar la constitució del Triangle Palmira Luz a la ciutat de València.

Un Triangle és una formació maçònica, composada per un mínim de 3 membres, que permet que maçones i maçons, pertanyents a una de les seves lògies, de la qual depèn, puguin reunir-se en una nova localitat en vistes a crear una nova Lògia quan reuneixin un número suficient de membres.

El Triangle Palmira Luz és un projecte de la nostra Lògia, Mediterrània, de la que formen part tots els seus membres. A ells donarem tot el suport necessari perquè, el més aviat possible, estiguin en condicions de constituir-se en una nova Lògia que porti el Ritu Francès a terres valencianes.