Resp.·. Log.·. Mediterrània

Maçoneria Mixta Barcelona – Ritu Francès

Benvolguda / Benvolgut visitant,

Et donem la benvinguda a la pàgina web de la nostra lògia, MEDITERRÀNIA.

La nostra intenció és que aquí trobis suficient informació per fer-te una idea clara sobre la nostra lògia, quina línia maçònica seguim i què ens distingeix d’altres lògies. Entenem que, buscant amb qualsevol cercador d’internet, és fàcil trobar molta informació sobre què és la Maçoneria i quines són la seva Història i
el moment actual … i potser ja ho has fet abans d’arribar a aquesta pàgina.

Comencem pel nostre nom, Mediterrània. És el nom d’una mar que ha estat bressol de pobles i cultures que l’han transitada des d’èpoques molt remotes. Les seves ribes banyen terres d’Àfrica, d’Àsia i d’Europa, terres amb història, maneres de viure, costums i llengües … molt diverses. La Mediterrània, que ha estat sempre un medi afavoridor d’intercanvis comercials i coneixement mutu alhora que nexe d’unió entre persones i cultures, ha aportat elements comuns als habitants del seu entorn així com un caràcter obert i respectuós de les diferències.

En el nostre logotip es pot veure, sorgint de l’escaire i el compàs -símbols maçònics per excel·lència-, un dofí en moviment. Aquest ésser ens recorda els valors més purs i els millors sentiments: fraternitat, transformació, autosuperació, saviesa, llibertat, altruisme, felicitat, habilitat, rapidesa, espontaneitat, equilibri, bellesa … i està sempre en acció, a la recerca de la universalitat, malgrat les dificultats que trobi en el seu camí.

Situada dins la corrent lliberal i adogmàtica de la Francmaçoneria, la lògia Mediterrània és una lògia jove fundada per germanes i germans, amb una llarga i consolidada trajectòria en Maçoneria, que vam voler donar al nostre taller maçònic un determinat tarannà i una línia de treball exigent alhora que oberta i integradora.

Considerem la Maçoneria com una via iniciàtica que busca el perfeccionament de la persona i de la societat mitjançant un treball individual i grupal alhora. Entenem el Ritual com a primer instrument d’aprenentatge i creixement iniciàtic; per això en són indispensables una execució i interpretació rigoroses així com l’aprofundiment en el seu coneixement.

Hem escollit el Ritu Francès per considerar-lo el més fidel al que es practicava en els orígens de la Francmaçoneria, perquè està fet a mida de l’ésser humà i perquè la Llibertat absoluta de consciència i la Laïcitat estan presents al llarg de tot el seu recorregut. Ens identifiquem especialment amb la seva versió Restablert i amb la seva execució en la llengua que ens és pròpia, el català, respectant que qualsevol pugui expressar-se en un altre idioma sempre i quan això no impedeixi la seva comprensió per la resta.

Ens proposem realitzar un treball exigent sobre el Simbolisme, l’Humanisme i l’Espiritualitat laica. Entenem la Maçoneria com un mètode de perfeccionament personal que actúa tant a nivell intern de cadascú com a nivell del grup que composen els germans i germanes de la lògia que, necessàriament, cal reflectir fora de la Lògia contribuint al Progrés del conjunt de la Humanitat. És per això que Simbolisme, Humanisme i Espiritualitat laica son els eixos sobre els que giren els debats del nostre taller.

Treballem per crear i mantenir un clima real de fraternitat entre les germanes i els germans, on el respecte i la tolerància siguin els eixos fonamentals de les relacions que establim entre nosaltres, amb  la unió necessària per fer realitat un projecte maçònic compartit per a tothom.

Volem que la nostra lògia es mantingui oberta i tolerant. Oberta a diferents idees i projectes maçònics que estiguin en consonància amb els nostres principis fundacionals. No volem ser un taller tancat en sí mateix, doncs valorem l’enriquiment que suposen el contacte amb la diversitat i el coneixement d’altres visions que podrien ser compartides. Per això ens proposem establir llaços sòlids i fraternals amb altres lògies, que contribueixin a enfortir la Maçoneria Lliberal i Adogmàtica.

Practiquem la maçoneria mixta com a principi. Per a nosaltres això va més enllà del treball realitzat per homes i dones plegats perquè tenim el convenciment de que el gènere i les relacions de poder que la determinació del gènere comporten, quan existeixen, han de deixar-se fora de la lògia. I per això cal que siguem conscients de quines relacions establim entre les germanes i els germans del taller, per tal que aquestes siguin veritablement  igualitàries i fraternes.

Esperem, benvolguda / benvolgut visitant, que la informació que aquí has trobat t’hagi resultat interessant i aclaridora.


R.·.L.·. Mediterrània, n. 83, a l’Or.·. de Barcelona
G.·.L.·.S.·.E.·.